МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Тарас Васильців ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
  • Юлія Шопська ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-16

Ключові слова:

регіональна економіка, фінансова політика, сектор малого підприємництва, фінансова безпека, політика забезпечення

Анотація

 

Зроблено висновок, що безпека регіону є самостійною системою, водночас, проміжною ланкою між економічною безпекою держави та безпекою на галузево-секторальному рівні. Це дозволило констатувати, що на «вході» формування теоретико-методичного базису управління безпекою регіону ведемо мову про поширення на мезорівень принципових положень та підходів, характерних для державної політики управління економічною безпекою держави, а на «виході» – управління економічним потенціалом та інституційним забезпеченням регіонального розвитку в цілях досягнення середовища ефективної діяльності і розвитку суб’єктів регіональної економіки. При формуванні методології аналізування фінансової безпеки сектора малого підприємництва регіону встановлено, що її структура визначається метою та стратегічними орієнтирами регіональної політики. Показано, що мета стосується проведення аналізу, оцінювання й діагностики як рівня, так і структурних характеристик стану ключових параметрів безпеки. Констатовано, що стратегічні орієнтири регіональної політики в цій сфері фокусуються у відповідності до забезпечення базисних елементів структури безпеки – ресурсної забезпеченості, стабільності і стійкості, ефективності функціонування, захищеності від ризиків і загроз та наявності передумов розвитку. Визначено концептуально-структурну побудову та особливості інструментів регіональної політики управління фінансовою безпекою сектора малого підприємництва регіону.

Посилання

Baranovsky, О. І. (2000). Financial security in Ukraine (evaluation methodology and support mechanisms). Кyiv. Institute of Economic Forecasting. 40 p.

Blank, I. А. (2004). Enterprise financial security management. Кyiv. Elga, Nika-Centre, 784 p.

Vasyltsiv, T. G., Lupak, R. L., Yurkiv, N. Ya. (2012). Institutional support for the expansion of financial capabilities of industrial enterprises and agro-industrial complex at the regional level. Finance of Ukraine. no. 3. pp. 90-101.

Geyets, V. М., Kyzym, М. О., Klebanova, Т. S., Cherniak, О. І. (2006). Modeling of economic security: state, region, enterprise. Kharkiv. : PH «Іnzhek». 240 p.

Goriacheva, К. S. (2007). Financial security of the enterprise. The essence and place in economic security system. Economist. no. 8. pp. 65–67.

Yermoshenko, М. М. (2008). Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. URL : http://www.disslib.org/upravlinnjaekonomichnoju-bezpekoju-pidpryyemnytstva

Іliash, N. І. (2013). Methodological aspects of the study of economic security of the real sector of the economy of Ukraine. State and regions. no. 4 (73). pp. 22-26.

Каmlyk, М. І. (2005). Economic security of business. Economic and legal aspect. Кyiv.: Аtіkа, 432 p.

Ponomarenko, О. Е. (2010). Theoretical aspects of financial security of enterprises. Economy development. no. 1 (53). pp. 77–80.

Sobkevych, О. V. (2017). Problems of the real sector of the economy of Ukraine in the context of economic security of the state. Global and national economic problems. Vol. 15. pp. 136-141.

Yurkiv, N. Ya. (2012). Economic security of the real sector of Ukraine's economy: strategic priorities and theoretical and methodological principles of ensuring. Lviv : PAIS, 400 p.

Vasyltsiv, T. H., Grynkevych, S. S. (2015). Formation of the environment of economic security of entrepreneurship in Ukraine. Ekonomichnyy chasopys-XXI. Is. 3-4, pp. 24-27.

Vasyltsiv, T. H., Voloshyn, V. I., Boikevych, O. R., Karkavchuk, V. V. (2012). Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpryiemstv Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zabezpechennia. Lviv. LKA. 388 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

29.09.2022

Як цитувати

Васильців, Т., & Шопська, Ю. (2022). МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (3), 115–120. https://doi.org/10.31891/mdes/2022-5-16