MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes <div class="additional_content"> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ISSN</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 2786-5355<br /></span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><strong>ISSN</strong> 2786-5363 (online)<br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Публікується </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">з квітня 2021 року<br /></span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Видавництво: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Хмельницький національний університет</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> (Україна)<br /></span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Періодичність:</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 4 рази на рік</span></span></p> <p><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><strong>Галузь знань:</strong> економічні</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Мови рукопису: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">змішаними мовами: українська, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">англійська<br /></span></span><strong style="font-size: 0.875rem;"><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Редактори: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk" style="font-size: 0.875rem;"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Ніла Хрущ (м.Хмельницький, Україна)</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Серія КВ № 24853-14793Р (28.05.2021).</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Реєстрація: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">фахове видання категорії "Б". Наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження рішень Атестаційної колегії №320 від 04.04.2022 року.</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Умови ліцензії: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution International CC-BY</a>, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">. </span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Заява про відкритий доступ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">журнал "MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS" забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Н</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ауковий журнал “MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS”, Хмельницький національний університет, вул. 11, м. Хмельницький, 29016, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Україна</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">.</span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Тел .: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">+380673817986<br /></span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Електронна адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">mdes</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">@khmnu.edu.ua<br /></span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Веб-сайт: </span></span></strong><a href="http://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes"><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">http://mdes.khmnu.edu.ua</span></span></a></p> </div> Khmelhitskyi National University (Ukraine) uk-UA MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2786-5355 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/76 <p><em>На сьогодні важливим завдання функціонування багатьох галузей України залишається формування стратегічного потенціалу розвитку та конкурентних переваг. В умовах діджиталізації та трансформаційних процесів, а також світових глобалізаційних процесів проблема якості продукції є однією з найважливіших. Саме завдяки високій якості продукції формуються конкурентні переваги виробників. Якість товарів та послуг спричинена вимогами та потребами споживачів, які і формують конкурентні позиції на ринку. В умовах мінливого зовнішнього середовища (воєнні дії, нестабільність економіко-політичного стану в країні) та для комерційної діяльності більшості вітчизняних компаній важливим є не просто вижити в умовах сьогодення на вітчизняному ринку, але й підтримувати свою високу конкурентоспроможність на світових ринках. Незважаючи на складні умови функціонування для вітчизняного бізнесу, ключовим питанням залишається підтримка якості та напрямів розвитку компаній із застосуванням антикризових заходів.</em></p> <p><em>Вітчизняний ринок пива був, є і буде завжди динамічно розвинутим. На сьогоднішній день важкий економічний та політичний стан в країні, спад попиту та купівельної спроможності громадян спричинили падіння обсягів виробництва не тільки пива, а й інших алкогольних напоїв. Але щоб утримувати позиції лідера на ринку вітчизняним виробникам пива необхідно «йти в ногу» з часом, відповідати сучасним вимогам. Якість продукції забезпечує основу формування конкурентної позиції компанії, стає основою побудови ефективної системи управління якістю та стратегічного потенціалу компаній.</em></p> Сергій Анпілогов Ольга Гарафонова Авторське право (c) 2022 Сергій Анпілогов, Ольга Гарафонова 2022-09-29 2022-09-29 3 8 19 10.31891/mdes/2022-5-1 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГНУЧКОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/77 <p><em>Стаття присвячена розробці положень щодо забезпечення гнучкості бізнесу в умовах війни в Україні. Навіть під час війни українським підприємствам рекомендовано намагатися дотримуватися наукових підходів до управління, зокрема процесного підходу як одного з найбільш поширених. У статті наголошено на перевагах процесного підходу до управління та управління бізнес-процесами як його практичної реалізації, таких як стандартизація бізнес-процесів (що дозволяє компаніям постійно слідувати оптимальному способу виконання бізнес-процесу, автоматизувати його та зменшити варіативність його виходів); інтеграція різних функціональних аспектів діяльності компанії; підвищення продуктивності; постійне вдосконалення бізнес-процесів; видимість, прозорість і вимірюваність діяльності компанії, що дозволяє визначити та усунути першопричини збоїв у бізнес-процесах; чітке визначення та розподіл обов'язків, ролей та відповідальності в компанії; поліпшення управління знаннями та процедур аудиту.</em></p> <p><em>Незважаючи на існуючу точку зору щодо того, що управління бізнес-процесами знижує гнучкість бізнесу через стандартизацію процесів, у статті стверджується, що при належному проектуванні бізнес-процеси повинні мати кілька альтернативних сценаріїв, що дозволяє швидко змінювати спосіб виконання бізнес-процесу і, таким чином, покращити його гнучкість. Але навіть якщо компанія не була готова до сценарію війни, вона може слідувати рекомендаціям, наведеним у даній статті, щоб забезпечити гнучкість всього свого бізнесу та окремих бізнес-процесів. Такі рекомендації включають актуалізацію ключових орієнтирів у діяльності компанії (цілі, клієнти, постачальники, продукти тощо); визначення найбільш проблемних бізнес-процесів, постраждалих від війни; розробка або зміна опису бізнес-процесів, що мають бути в тій чи іншій мірі деталізованим залежно від рівня процесу, його технологічної варіативності та рівня невизначеності середовища; перегляд вимог до виходів і входів бізнес-процесів; перегляд бізнес-правил, пов’язаних зі змінами в бізнес-процесах.</em></p> Андрій Котлик Георгій Гресь Авторське право (c) 2022 Андрій Котлик, Георгій Гресь 2022-09-29 2022-09-29 3 20 23 10.31891/mdes/2022-5-2 СУЧАСНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРІОРИТЕТНО-ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/78 <p><em>У дослідженні наголошено на актуальності визначення так званих пріоритетно-забезпечувальних галузей національної економіки. Йдеться про сфери, де формується ключове ресурсне забезпечення функціонування й розвитку економіки, а також які створюють необхідне середовище для перебігу процесів ділової активності. Це торгівля і внутрішній ринок, сектори освіти, науки, інновацій, інноваційно-технологічної діяльності, інформаційно-комунікаційний сектор і т. п. Охарактеризовано індекси та обсяги оптового й роздрібного товарообороту в Україні. Узагальнено дані про показники розвитку електронної комерції в Україні. Висвітлено головні параметри функціонування та розвитку вітчизняного ІТ-сектора. Наголошено на місткості та кадровому потенціалі ІТ-сектора економіки України. Наведено результати компаративного аналізування обсягів інвестицій у знання та інноваційний розвиток України. Зроблено висновки відносно обсягів та структури витрат вітчизняних підприємств на інновації, дослідження та розробки. Проаналізовано результативність інноваційної діяльності в Україні. Зроблено висновки в контексті передумов забезпечення фінансово-економічної безпеки пріоритетно-забезпечувальних галузей національної економіки України.&nbsp; </em></p> Марта Куницька-Іляш Авторське право (c) 2022 Марта Куницька-Іляш 2022-09-29 2022-09-29 3 25 31 10.31891/mdes/2022-5-3 ПОКАЗНИКИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/79 <p><em>У статті розглянуто </em><em>основні показники та чинники розвитку підприємництва в Україні</em><em>. Проаналізовано динамічні зміни показників </em><em>підприємництва в розрізі кількісного складу діючих суб’єктів господарювання, обсягів реалізації продукції та кількості зайнятих працівників. Визначено основну форму реалізації господарської діяльності суб’єктами підприємництва та встановлено пріоритетні види їх економічної діяльності. Акцентовано увагу на проблемі тіньової зайнятості працівників у сфері підприємництва. Зазначено, що наявна проблема впливає не лише на недоотримання державою коштів, але й </em><em>на </em><em>створення конкурентних умов у сфері підприємницької діяльності. </em></p> <p><em>Узагальнено, що в сучасних умовах</em><em> постає необхідність проведення поглибленого та постійного моніторингу поточного стану окремих груп показників та чинників динаміки підприємництва, що дозволить встановити тенденції та визначити перспективи його розвитку з врахуванням диверсифікації видів діяльності, нових вимог та викликів.</em></p> Ірина Ангелко Авторське право (c) 2022 Ірина Ангелко 2022-09-29 2022-09-29 3 32 38 10.31891/mdes/2022-5-4 МОНІТОРИНГ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/80 <p><em>У статті досліджується м</em><em>отивація як один з найважливіших факторів, що впливають на конкурентоспроможність персоналу підприємства. </em><em>Розглянуто основні п</em><em>ередумови виникнення поняття конкурентоспроможності персоналу підприємства.&nbsp; </em><em>Визначено сутність </em><em>поняття «конкурентоспроможність персоналу», що включає в себе сукупність конкурентоспроможних переваг усіх працівників організації. </em><em>Здійснено оглядовий аналіз впливу факторів </em><em>на конкурентоспроможність працівника на зовнішньому ринку праці, які безпосередню зв'язані з характеристиками ринку праці. </em><em>&nbsp;Здійснено оглядовий аналіз системно-цільового підходу в управлінні. Сформовані конкурентні переваги персоналу під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників і розглядаються як результат навчання, розвитку та діяльності. Розглянуто методологічні підходи до формування системи мотивації персоналу на промисловому підприємстві. Охарактеризовано мотиви, що спонукають людину ефективно працювати на робочому місці. Сформовано основні ідеї щодо розвитку мотивації персоналу підприємства. Визначено фактори мотивації працівників підприємства.</em></p> Михайло Ведерніков Леся Волянська-Савчук Марія Зелена Авторське право (c) 2022 Михайло Ведерніков, Леся Волянська-Савчук, Марія Зелена 2022-09-29 2022-09-29 3 39 48 10.31891/mdes-2022-5-5 МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/81 <p><em>Розглянуто проблему «системності» критеріїв безпековості газової сфери в Україні, де варто на сам перед було обґрунтувати, а також проаналізувати сутнісне наповнення кожного з чітко окреслених критеріїв в структурі системності та загальності підходу, сере яких: Стосовно першого критерію безпековості, який змістовно стосується питань усунення перешкод та дефіциту газового ресурсу з подальшою пропозицією на галузевому ринку - стимулювання діяльності надророзробників; </em><em>Стосовно 2-го критерію дотримання енергетичної безпеки: забезпечення вільного доступу усіма учасниками газового ринку до ресурсу АТ&nbsp;«Укргазвидобування» та пропагування дотримання конкурентних механізмів - акумуляція та активізація зусиль щодо співпраці з іноземними партнерами в напрямі розвитку підземної газової інфраструктури;</em><em> збільшення видобутку газу та буріння нових свердловин шляхом залучення незалежних суб’єктів; формування електронних аукціонів щодо вільного доступу суб’єктів, які можуть проводити георозвідувальні роботи щодо буріння свердловин та іншої діяльності націленої на збільшення видобутку газу; </em><em>3-й критерій досягнення енергетичної безпеки газової сфери в напрямі прозорого регулювання діяльності </em><em>НКРЕКП </em><em>з подальшим недискримінаційним функціонуванням ринку газу та об’єктивним тарифоутворенням </em><em>- запровадити інформативну систему «електронний паспорт ліцензіата» та мобільного додатку </em><em>"Енергетика онлайн". 4-й критерій доступності енергетичної безпеки газової сфери передбачає&nbsp; - посилення ролі регулювання діяльності суб’єктів ринку газу через моніторинг, ліцензування та контроль з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. </em><em>5-й критерій: застосування нових форм організації взаємовідносин між важливими складовими інноваційного розвитку виробництва, освітньо-науковим простором та інформацією </em><em>- розробка та впровадження відповідної нормативно-законодавчої бази, яка передбачає з’ясування ряду умов відносно визначення напрямів, механізмів та інструментів державної підтримки системи партнерських відносин між науковими, освітніми та виробничими (профільними) установами; розвиток інфраструктури інноваційно-венчурного типу шляхом запровадження діяльності мережевих бізнес інкубаторів, інноваційних лабораторій тощо, які покликані поєднувати інтереси академічної, галузевої та університетської науки, а також на цій основі, спільного використання наукової, науково-технічної та навчально-виробничої компетентностей. Критерій – 6, передбачає збільшення власного видобутку природнього газу, а також розвідку та видобуток газу. </em><em>Розглядаючи питання 7 критерію безпековості газової сфери, слід відмітити що змінні форми поєднання державного та ринкового інструментів регулювання є спроможними відновити у якійсь мірі стабільне та безпечне газопостачання - проєкти по редизайну газових мереж. Формування підземної сітки газопроводів, заміна їх з сталевих на поліетиленові; системна децентралізація інфраструктури енергопостачання міста; концепція застосування альтернативних форм газових ресурсів та подальше резервування газу; застосування ефективної державної системи енергоменеджменту на підприємствах газової сфери; зменшення рентних платежів та спрощення регуляторного режиму видобутку газу.</em></p> Любомир Матійчук Олена Павлова Костянтин Павлов Авторське право (c) 2022 Любомир Матійчук, Олена Павлова, Костянтин Павлов 2022-09-29 2022-09-29 3 49 58 10.31891/mdes/2022-5-7 УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ЗАСАДАХ БРЕНДИНГУ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/82 <p><em>Спортивно-оздоровча діяльність все більше розглядається науковцями як сфера економіки, що повинна приносити відповідні прибутки суб’єктам господарювання та державі в цілому. Постійні глобальні виклики (пандемія короновірусної інфекції, загострення бойових дій) призводять до того, що спортивно-оздоровча діяльність потерпає від зменшення обсягів державного фінансування і постає необхідність у самофінансуванні, пошуках додаткових ресурсів для подальшого її розвитку. </em><em>Приватний бізнес готовий вкладати фінансові ресурси у розвиток спортивно-оздоровчої діяльності. Саме тому розроблення та застосування відповідних маркетингових стратегій розвитку спортивно-оздоровчої діяльності дозволить швидко завоювати ринок таких послуг. Використання маркетингових інструментів (брендингу) дозволить розширити ринок спортивно-оздоровчої діяльності, не тільки на окремій території, а й в цілому в Україні та за її межами. Відповідно управління спортивно-оздоровчою діяльністю на засадах брендингу є досить актуальним дослідженням.</em></p> <p><em>Метою статті є дослідження управління спортивно-оздоровчої діяльності на засадах брендингу.</em></p> <p><em>Досліджено перспективи та переваги управління спортивно-оздоровчої діяльності на засадах брендингу. Визначено, що до основних характеристик брендів підприємств, що надають спортивно-оздоровчі послуги належить: цінність, відмінні особливості та пізнаваємось. Зауважено, що ці характеристики є найбільш особливими для споживачів спортивно-оздоровчих послуг. Доведено, що до основних складників бренду спортивно-оздоровчої діяльності належать: логотип та колір. зазначають, що логотип є найбільш пізнаваним елементом бренду, а колір необхідно вибирати колір виходячи не із особистих побажань.</em></p> <p><em>Розкрито, що до основних джерел використання бренду закладами спортивно-оздоровчої діяльності відносять: сайти, соціальні мережі, рекламно-інформаційні матеріали, а також приміщення закладу спортивно-оздоровчої діяльності (саме видне місце) й на супутніх товарах (атрибутика). Визначено негативні фактори, що стримують розвиток бренду спортивно-оздоровчих послуг належить: відсутність маркетингових умінь і навичок та управлінських кадрів, нестаток фінансових ресурсів для використання маркетингових інструментів, недосконале законодавство з охорони товарних знаків.</em></p> Сергій Романенко Авторське право (c) 2022 Сергій Романенко 2022-09-29 2022-09-29 3 59 65 10.31891/mdes/2022-5-8 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/83 <p><em>У статті висвітлено питання формування розвитку персоналу в умовах економіки знань. На основі виділення структурних компонент розвитку працівників Проаналізовано розуміння терміну «управління розвитком персоналу». Досліджено особливості формування ефективної системи управління розвитком та використанням персоналу підприємства. Запропоновано деякі заходи щодо підвищення ефективності управлінського процесу розвитку та використання персоналу. Обґрунтовується необхідність формування ефективної системи управління персоналом, використання механізмів та інструментів, які дозволяють менеджерам інноваційно-активних підприємств ефективно керувати розвитком та використанням персоналу. </em></p> Олена Бабчинська Ольга Посвалюк Вадим Скакун Авторське право (c) 2022 Олена Бабчинська, Ольга Посвалюк, Вадим Скакун 2022-09-29 2022-09-29 3 66 71 10.31891/mdes/2022-5-9 МОТИВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЛІДЕРСТВА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/84 <p><em>Сучасний стан і перспективи розвитку економіки України в післявоєнний період потребують підвищеної уваги до питань відновлення діяльності та забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств, які є важливими ланками національної економіки, що впливають на її стабільність та безпеки. Вирішення цих питань є актуальним завданням і вимагає антикризового менеджменту та ефективного лідерства, здатного на радикальне оновлення бізнесу. Відповідно до сучасних поглядів на місію та призначення лідера в процесах організаційного розвитку виокремлено мотивацію у сукупності його ролей та функціональних обов’язків, запропоновано авторське трактування терміну «мотиваційна модель лідерства». – як модель відносин між лідером і послідовниками, що пов’язує цілі спільної діяльності з особистими мотивами кожного та можливістю лідера обирати адекватні ситуації засоби їх актуалізації для досягнення поставлених цілей. На основі базових характеристик лідера виділено відмінності в їх мотиваційному наповненні в моделях трансформаційного та трансакційного лідерства. Аргументовано доцільність використання мотиваційної моделі трансформаційного лідерства для антикризового управління та управління організаційним розвитком у контексті цілей забезпечення конкурентоспроможності економічних організацій. Стверджується, що для досягнення цілей організаційного розвитку необхідно урізноманітнити методи мотиваційного впливу на персонал, дотримуючись, з одного боку, персоналізованого підходу до організації мотиваційного процесу, а з іншого боку, культивуючи відповідні цінності через корпоративну культуру, яка має значний потенціал для формування стереотипів поведінки в організаційному середовищі.</em></p> Галина Красовська Валентина Стадник Лілія Хомич Авторське право (c) 2022 Галина Красовська, Валентина Стадник, Лілія Хомич 2022-09-29 2022-09-29 3 72 78 10.31891/mdes/2022-5-10 УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/75 <p><em>Розглянуто основні погляди авторів на проблематику вдосконалення міжнародної діяльності підприємства. Дослідження проведено на прикладі суб’єкта господарювання, що здійснює імпорт продукції. Надано організаційно-економічну характеристику діяльності підприємства.&nbsp; Запропоновано напрями вдосконалення організаційної структури підприємства із врахуванням вимог воєнного стану. Окреслено напрями вдосконалення управління міжнародною діяльністю, при зменшення доходів. Акцентовано на необхідності розробки стратегій, котрі націлені на зменшення помилок, збитків, загроз, що виникають. З метою вивчення сильних, слабких сторін, загроз та можливостей здійснено SWOT – аналіз, який дає змогу одночасно аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище. Застосовано модифіковано матрицю TOWS та розглянуто 4 варіанта стратегій для товариства. Особливу увагу приділено питанню державної підтримку бізнесу в умовах війни. Розглянуто інформаційний портал про державні та донорські програми, приватні ініціативи підтримки підприємців, що допоможуть зберегти бізнес, робочі місця та підтримати економіку України.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> Оксана Мельничук Авторське право (c) 2022 Оксана Мельничук 2022-09-29 2022-09-29 3 79 86 10.31891/mdes/2022-5-11 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЙ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/85 <p><em>В умовах сучасного світу</em><em>,</em><em> нарівні з персональними й корпоративними брендами колосального значення віднедавна набуло поняття «бренд території». Суперництво міст, регіонів і країн за ресурси перетворює їх із географічних одиниць у повноцінні товари, що мають свою цінність, властивості, вартість. Тому в територій сформувалася потреба мати відмінну ідентичність і вміло про неї розповідати. Тепер мобільність людей, капіталу та ідей у світі інтенсивніша, ніж будь-коли раніше, тож лише за умов продуманого територіального маркетингу та брендингу територіальні громади мають можливість гідно конкурувати за ресурси, інвестиції, мешканців і партнерів. Території конкурують за створення найбільш привабливих умов проживання та ведення бізнесу. Фактично, глобальний ринок територій знаходиться в стадії активного формування: ті території, які першими почнуть використовувати філософію та інструменти брендингу для свого позиціонування та просування, будуть мати конкурентні переваги перед тими територіями, які не приділяють належної уваги розвитку своєї привабливості. Формування&nbsp; бренду території передбачає управління його створенням і просуванням, наявність замовника, кваліфікованої групи розробників, інформаційних і фінансових ресурсів, чітко сформульованого технічного завдання, програму створення і просування бренда, моніторинг його ефективності, визначення механізму його підтримки та розвитку</em></p> Сергій Калініченко Катерина Сподар Андрій Грібіник Валентина Холодок Володимир Лагодієнко Авторське право (c) 2022 Сергій Калініченко, Катерина Сподар, Андрій Грібіник, Валентина Холодок, Володимир Лагодієнко 2022-09-29 2022-09-29 3 87 91 10.31891/mdes/2022-5-12 ІДЕНТИФІКАЦІЯ, НАСЛІДКИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ НІВЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/86 <p><em>У дослідженні розкрито актуальність проблеми ідентифікації складу, оцінювання наслідків та формування інструментарію нівелювання стратегічних ризиків і загроз реалізації підприємницького проєкту розвитку підприємства під час розробки відповідного бізнес-плану. Метою дослідження є удосконалення методичного забезпечення розробки бізнес-плану розвитку підприємства шляхом визначення сукупності стратегічних ризиків розвитку підприємства та їх групування зі застосуванням авторського методичного підходу, розробка трирівневої системи наслідків настання стратегічних ризиків, а також формування сукупності інструментів стратегічного ризик-менеджменту. Здійснено типологізація стратегічних ризиків підприємств великого, з одного боку, та малого і середнього, з іншого боку, бізнесу за рівнем впливу складової та виду ризиків. Відповідні ризики представлені вигляді матриці. Розроблено ієрархію наслідків реалізації стратегічних ризиків для фінансово-господарської діяльності підприємства. Визначено головні елементи управління стратегічними ризиками підприємств. Показано, що це процес, який поєднує встановлення мети з урахуванням наявних ресурсів і обмежень ринкової ситуації, вибір методів та інструментів управління і підтримки балансу між вигодами від зниження ризику і необхідними для цього витратами на технічні, організаційні і фінансові важелі. Складовими елементами під час бізнес-планування визначено встановлення цілей системи управління, кількісний аналіз та розробку комплексу управлінських рішень з мінімізації стратегічних ризиків і загроз.&nbsp;&nbsp; </em></p> Юрій Кравчик Світлана Фімяр Віра Шпильова Авторське право (c) 2022 Юрій Кравчик, Світлана Фімяр, Віра Шпильова 2022-09-29 2022-09-29 3 92 101 10.31891/mdes/2022-5-13 ДІАГНОСТИКА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ ВДОСКОНАЛЕННЯ HR- ІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/87 <p><em>У статті проведено діагностику компетентісного підходу та її вплив на вдосконалення системи HR- інжинірингу підприємства. Досліджено інструменти компетентісного підходу та процес їх застосування.</em> <em>HR-інжиніринг необхідно застосовувати на всіх ланках управління персоналом, а для вдалої його реалізації необхідно використовувати компетентісний підхід. Останні декілька років, під впливом коронакризи, економічне та соціальне становище в країні досить мінливе, а з початком військового стану, ще турбулентне. Ці всі чинники стали кардинальним поштовхом до трансформації HR-галузі та адаптації HR-інжинірингу до нових умов. Запропоновано цикл діагностики компетенцій персоналу.</em></p> <p><em>Визначено важливість компетентнісного підходу в HR-інжинірингу підприємства. Запропоновано підходи до оцінки компетенцій. Виділено ряд переваг застосування компетентісносого підходу в процесі вдосконалення HR- інжинірингу персоналу.</em></p> <p><em>Діагностика компетентнісного підходу в системі вдосконалення HR- інжинірингу персоналу – це безперервний процес, під час якого знання та навички постійно модифікуються. Це особливо важливо в сучасному динамічному світі, що швидко змінюється. Здатність розуміти поточні можливості та розробляти нові має вирішальне значення, щоб залишатися на крок попереду.</em></p> Тетяна Глушко Леся Волянська-Савчук Олена Кошонько Олександр Горбатюк Авторське право (c) 2022 Тетяна Глушко, Леся Волянська-Савчук, Олена Кошонько, Олександр Горбатюк 2022-09-29 2022-09-29 3 102 108 10.31891/mdes/2022-5-14 МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/89 <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>Зроблено висновок, що безпека регіону є самостійною системою, водночас, проміжною ланкою між економічною безпекою держави та безпекою на галузево-секторальному рівні. Це дозволило констатувати, що на «вході» формування теоретико-методичного базису управління безпекою регіону ведемо мову про поширення на мезорівень принципових положень та підходів, характерних для державної політики управління економічною безпекою держави, а на «виході» – управління економічним потенціалом та інституційним забезпеченням регіонального розвитку в цілях досягнення середовища ефективної діяльності і розвитку суб’єктів регіональної економіки. </em><em>При формуванні методології аналізування фінансової безпеки сектора малого підприємництва регіону встановлено, що її структура визначається метою та стратегічними орієнтирами регіональної політики. Показано, що мета стосується проведення аналізу, оцінювання й діагностики як рівня, так і структурних характеристик стану ключових параметрів безпеки. Констатовано, що стратегічні орієнтири регіональної політики в цій сфері фокусуються у відповідності до забезпечення базисних елементів структури безпеки – ресурсної забезпеченості, стабільності і стійкості, ефективності функціонування, захищеності від ризиків і загроз та наявності передумов розвитку. </em><em>Визначено концептуально-структурну побудову та особливості інструментів регіональної політики управління фінансовою безпекою сектора малого підприємництва регіону.</em></p> Тарас Васильців Юлія Шопська Авторське право (c) 2022 Тарас Васильців, Юлія Шопська 2022-09-29 2022-09-29 3 115 120 10.31891/mdes/2022-5-16 МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/88 <p><em>Розкрито актуальність проблеми вдосконалення методики аналізування макроекономічних та соціальних передумов розвитку закладів охорони здоров’я.. Узагальнено макроекономічні результати функціонування закладів охорони здоров’я України у 2010-2020 рр. Охарактеризовано підприємницьку активність у сфері охорони здоров’я в Україні та Тернопільській області у 2014-2020 рр. Наведено фінансово-економічні результати діяльності закладів охорони здоров’я в Україні та Тернопільській області у 2014-2020 рр. Здійснено порівняльний аналіз фінансових результатів до оподаткування діяльності закладів охорони здоров’я Тернопільській області та Україні у розрахунку на один суб’єкт господарювання у 2014-2020 рр. Охарактеризовано рівень плинності кадрів та оплати праці у закладах охорони здоров’я України у 2010-2020 рр. Наведено інтелектуально-кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я України у 2010-2020 рр.</em></p> Олег Стахів Авторське право (c) 2022 Олег Стахів 2022-09-29 2022-09-29 3 109 114 10.31891/mdes/2022-5-15 СТРАТЕГІЧНО-ТАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/90 <p><em>У статті акцентовано на актуальності розробки стратегічних і тактичних підходів до управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів господарювання. Визначено сукупність тактичних заходів, спрямованих на реалізацію стратегії забезпечення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Узагальнено, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на організацію систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування бізнесу на загал. Обґрунтовано, що забезпечення фінансової стійкості підприємства передбачає окупність ресурсів, вкладених в підприємницьку діяльність,&nbsp; за рахунок грошових надходжень від господарювання, отримання прибутку для забезпечення самофінансування та незалежності підприємства від зовнішніх залучених джерел формування активів. Доведено, що платоспроможність є важливою компонентою ефективного функціонування підприємства, характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів і короткострокової заборгованості, тобто окремих видів активів підприємства за їх здатністю до швидкого перетворення в грошову форму без втрати своєї балансової вартості з метою забезпечення необхідного рівня платоспроможності. Визначено фактори посилення платоспроможності підприємства.</em></p> Руслан Августин Ірина Демків Авторське право (c) 2022 Руслан Августин, Ірина Демків 2022-09-29 2022-09-29 3 121 126 10.31891/mdes/2022-5-17 УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄЗДАТНІСТЮ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/91 <p><em>Обґрунтовано важливість застосування системного підходу до управління життєздатністю підприємства, результати якого передбачають досягнення достатнього рівня економічної безпеки. Системність управління життєздатністю розглянуто стосовно врахування впливу внітрішньофірмових та ринкових тенденцій, що дозволяє якісно підготувати управлінські рішення для забезпечення економічної безпеки підприємства. Доведено важливість впровадження стратегічного підходу до управління життєздатністю підприємства, що враховує комплекс завдань та інструментів їх розв’язання для забезпечення і подальшого підтримання достатнього рівня економічної безпеки. Визначено основні принципи формування програми заходів посилення життєздатності в системі економічної безпеки підприємства. Сформовано набір критеріїв</em> <em>до розроблення стратегії посилення життєздатності в системі економічної безпеки підприємства. Зроблено висновок, що пріоритетне значення при управлінні життєздатністю має захист економічних інтересів, а його досягнення підтверджує достатню економічну безпеку підприємства.</em></p> Володимир Панченко Авторське право (c) 2022 Володимир Панченко 2022-09-29 2022-09-29 3 127 132 10.31891/mdes/2022-5-18 ОБ’ЄКТНА СИТЕМА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СТАДІЯМИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЄКТІВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/92 <p><em>У статті визначено об’єкт оцінки результатів інвестиційної діяльності та запропоновано систему показників оцінки результатів інвестиційної діяльності на різних стадіях життєвого циклу проєктів. </em></p> <p><em>Встановлено, що об’єктом інвестиційної діяльності є всі авансовані вкладення в основний та оборотний капітал. </em></p> <p><em>Наголошено на тому, що так як управління інвестиційною діяльністю охоплює широкий часовий горизонт, воно здійснюється на всіх стадіях життєвого циклу інвестиційного проєкту від зародження ідеї проєкту до його ліквідації. Виходячи з особливостей цілей та завдань кожної стадії, запропоновано обирати відповідні показники, які будуть найбільш інформативні для висновків і прийняття управлінських рішеннь з подальших напрямів інвестиційної діяльності й оцінки можливостей розвитку підприємств реального сектору економіки. Під час оцінки інвестиційних проектів використовуються, окрім загальноприйнятих показників, специфічні, притаманні для оцінки інвестицій. Найчастіше використовуються такі показники: чистий потік грошових засобів; період окупності інвестицій, чиста (нетто) теперішня вартість; внутрішня ставка (норма) доходу; індекс прибутковості.</em></p> <p><em>&nbsp;Виділено показники ефективності інвестиційної діяльності на різних стадіях життєвого циклу проєкту. Передінвестиційна стадія проєкту включає прогнозні показники такі як: чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, строк окупності інвестицій, індекс доходності, рентабельність інвестицій. До інвестиційної стадії проєкту віднесено заплановані показники, зокрема оцінка дотримання запланованого бюджету впровадження проєкту. Експлуатаційна стадія проєкту включає фактичні показники: динаміка структури капіталу (структурні зрушення), динаміка структури активів (структурні зрушення), динаміка доходу (виручки від реалізації продукції), динаміка собівартості, динаміка чистого прибутку, показники рентабельності, показники ліквідності, показники платоспроможності, показники фінансової стійкості. Оцінка результатів інвестиційної діяльності базується не тільки на оцінках грошових потоків, а й на оцінках результатів їх виникнення та руху. Тому система оцінки будується з сукупності прогнозних та ретроспективних статичних та динамічних показників реалізації інвестиційних проєктів. </em></p> Ольга Фрум Марина Левченко Авторське право (c) 2022 Ольга Фрум, Марина Левченко 2022-09-29 2022-09-29 3 133 138 10.31891/mdes/2022-5-19 УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/93 <p><em>У статті досліджується кадрова політика підприємства як найважливіший інструмент управління персоналом в умовах ринку. Визначено сутність поняття ефективна кадрова політика, яка спрямована на постановку цілей та розв’язання завдань визначеної стратегії розвитку підприємства в конкурентних умовах ринку. Кадрова політика підприємства повинна розроблятися на основі певної системи правил, процедур, традицій, які безпосередньо пов’язані з виконуванням процесів підбору кадрів, їх розстановки, використання, перепідготовки, стимулювання, мотивації, кар’єрного зростання тощо. Пропонована система управління кадровою політикою підприємства зумовлює необхідність економічного обґрунтування її ефективності. Зокрема, обґрунтуємо ефективність стимулювання продуктивності праці на основі вдосконалення систем оплати праці, нормування та тарифікації праці, управління трудовою мотивацією працівників, їх матеріального та морального заохочення на основі розподілу прибутку підприємства. З метою ефективного формування кадрової політики управління людськими ресурсами промислового підприємства запропоновано удосконалення системи підвищення ефективності управління&nbsp; кадровою політикою підприємства. Пропонована системи управління кадровою політикою підприємства зумовлює необхідність економічного обґрунтування її ефективності. Зокрема, обґрунтовано ефективність стимулювання продуктивності праці на основі вдосконалення систем оплати праці, нормування та тарифікації праці, управління трудовою мотивацією працівників, їх матеріального та морального заохочення на основі розподілу прибутку підприємства. Наведено методи, які найбільш ефективно впливають на підвищення кадрової політики, в основу розроблення критеріїв ефективної системи праці промислового підприємства були покладені державні законодавчі та нормативні регулятори заробітної плати, продуктивність праці, фінансові можливості підприємства, частка індивідуального трудового внеску кожного працівника у господарські результати підприємства.</em></p> Михайло Ведерніков Леся Волянська-Савчук Марія Зелена Оксана Чернушкіна Авторське право (c) 2022 Михайло Ведерніков, Леся Волянська-Савчук, Марія Зелена, Оксана Чернушкіна 2022-09-29 2022-09-29 3 139 149 10.31891/mdes/2022-5-20 ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ СОЦІАЛЬНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА КЛАСТЕРНО-МЕРЕЖНИХ СТРУКТУР https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/97 <p><em>Економічні суб’єкти досягають успіх у конкурентній боротьбі за рахунок інтеграції зусиль щодо просування цінності, що створює умови до зловживань збільшенням ринкової влади. З огляду на прагнення суспільства до додержання стійкості розвитку необхідним постає створення механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю, який буде враховувати особливості інтеграційної взаємодії підприємств.</em></p> <p><em>Метою дослідження</em><em> постав розвиток теоретико-методичного забезпечення організації управління корпоративною соціальною відповідальністю інтеграційних структур бізнесу та розробка рекомендацій щодо імплементації відповідного механізму, який враховуватиме розбіжності ступеня формалізації відносин та взаємозалежності учасників взаємодії. </em></p> <p><em>В основу розробок покладено концепцію створення інтегрованої цінності. Дослідження базується на застосуванні інструментарію моделювання корпоративної архітектури та використанні мови моделювання </em><em>Archimate</em><em>. За допомогою </em><em>Archimate</em> <em>розкрито логіку формування інтеграційного механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю бізнесу, в рамках якого відображено напрями розкриття соціальної відповідальності як одного з інтеграційних ефектів. Визначено рівні прояву такого інтеграційного ефекту під час інтеграції бізнесу та суспільства, різних видів бізнесу при інтеграційній взаємодії, прийнятих практик господарювання. Корпоративна соціальна відповідальність за такого підходу розглянута як засіб підтримки та синергетичного розширення окремих бізнес-спроможностей учасників інтеграційної взаємодії. Розроблено принципову схему зв’язку механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю з механізмом управління корпоративним інтегрованим утворенням. Запропоновано схему покращення процесів формування та просування ціннісної пропозиції інтегрованого об’єднання підприємств через переорієнтацію на принципи ведення соціально відповідального бізнесу. Реалізована можливість застосування карти бізнес-можливостей інтегрованого об’єднання за для розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Використано рольовий підхід для опису</em> <em>роботи механізму управління корпоративною соціальною відповідальністю</em><em>.</em></p> <p><em>Розроблені рекомендації щодо моделювання роботи запропонованого механізму управління дозволяють перетворити корпоративну соціальну відповідальність на додатковий фактор отримання конкурентних переваг та розвитку потенціалу інтегрованого об’єднання підприємств. </em></p> Тетяна Власенко Андрій Пилипенко Авторське право (c) 2022 Тетяна Власенко, Андрій Пилипенко 2022-09-29 2022-09-29 3 150 157 10.31891/mdes/2022-5-21 ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/108 <p><em>У статті здійснено аналіз теоретичних засад запровадження диверсифікації в діяльність суб’єктів аграрного бізнесу як інноваційного процесу. Розкрито особливості диверсифікаційної діяльності аграрних підприємств й обґрунтовано їх доцільність. Визначено, що диверсифікація в інноваційній діяльності аграрних підприємств зумовлює виробництво інноваційної продукції, яка забезпечуватиме підвищення її рівня конкурентоспроможності та рівня рентабельності. Виявлено, що основними проблемами, що стримуватимуть розвиток повноцінної диверсифікаційної та інноваційної діяльності у сучасних аграрних підприємствах, є: відсутність взаємозв’язків між грошовою, кредитною, бюджетною, фінансовою політиками і політикою економічного зростання; відсутність тісних взаємозв’язків між науковими розробками і виробництвом; недосконалість систем права інтелектуальної власності; відсутність фінансування, попиту на товари, належного кадрового потенціалу; нестача інформаційного забезпечення стосовно нових та інноваційних технологій та цільових ринків збуту для запровадження нового виробництва та деякі інші. Визначено, що запровадження стратегій диверсифікації в інноваційну діяльність аграрних підприємств, як базису інноваційного процесу, має стати основним фактором забезпечення його результативного функціонування та забезпечення стратегічного розвитку. Обґрунтовано напрями активізації диверсифікації в діяльність аграрних підприємств, як основного інноваційного процесу, серед яких виробництво принципово оновлених та удосконалення існуючих видів продукції через інструментарій підвищення їх якісних характеристик та результативності реалізації; запровадження та освоєння інноваційних прогресивних технологічних процесів, технічного оснащення та механізмів виробництва; повне та результативне використання наявного техніко-технологічного потенціалу; результативний перерозподіл та використання існуючих ресурсів за напрямками сучасного технічного розвитку; пошук нових джерел отримання та залучення інвестиційних ресурсів, а також покращення способів їх збільшення; розробка та запровадження програм навчання та перепідготовки персоналу; вдосконалення збутово-маркетингової політики тощо. </em></p> Богдан Гнатківський Авторське право (c) 2022 Богдан Гнатківський 2022-09-29 2022-09-29 3 158 162 10.31891/mdes/2022-5-22 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/109 <p><em>Стаття присвячена дослідженню складу інструментарію забезпечення </em><em>організаційно-економічної безпеки суб’єктів аграрного господарювання та порядку його застосування у менеджменті функціонування і розвитку. Визначено, що стан організаційно-економічної безпеки аграрних підприємств доцільно розглядати як такий їх стан, при якому наявні можливості до попередження або захисту від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів, а також стійкого розвитку, у яких базову роль відіграють: 1) фундаментальна виробничо-економічна основа; 2) інститути прав і свобод людини, соціальних інтересів особи та забезпечення соціальних стандартів і гарантій працівників. Обґрунтовано, що невід’ємною частиною менеджменту організаційно-економічної безпеки аграрних підприємств є інструменти та механізми її забезпечення на внутрішньогосподарському рівні, а також врахування особливостей системи засобів впливу держави (в особі законодавчих та виконавчих органів влади) на агробізнес. Встановлено, що інструменти прямого впливу, які ґрунтуються на безпосередньому втручанні держави у економічні процеси та економічну діяльність суб’єктів агробізнесу. Запропоновано сутність та порядок оцінки ефективності інструментів прямого впливу на організаційно-економічну безпеку суб’єктів аграрного господарювання та ефективність їх імплементації у менеджмент функціонування і розвитку. Визначено, що інструменти опосередкованого впливу на організаційно-економічну безпеку аграрних підприємств ґрунтуються на формуванні сприятливого економічного середовища, що актуалізує діяльність суб'єктів агробізнесу у напрямі, необхідному для посилення їх організаційно-економічної безпеки.</em></p> Вячеслав Гончар Авторське право (c) 2022 Вячеслав Гончар 2022-09-29 2022-09-29 3 163 167 10.31891/mdes/2022-5-23 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/110 <p><em>У статті досліджено основні практичні аспекти реалізації соціально-відповідального аграрного бізнесу в Україні, зокрема добросовісна ділова практика; природоохоронна діяльність і ресурсозбереження; розвиток місцевого суспільства, розвиток персоналу, направлений на навчання і професійний розвиток. Запропоновано на сучасній стадії становлення і розвитку соціальної відповідальності вітчизняних суб’єктів аграрного бізнесу як механізму підвищення їх конкурентоспроможності виділити наступні фазиси: початковий&nbsp; суміжний та прикінцевий. У першому фазисі формування соціальних програм з метою нарощення конкурентоспроможності визначаються пілотні компанії і розробка критеріїв оцінки соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу, принципи, періодом впровадження та методи реалізації тощо. Наступною фазою вважатиметься проведення аграрними компаніями та іншими суб’єктами аграрного бізнесу внутрішнього соціального аудиту. Суміжний етап як перехідна фаза зовнішньої оцінки соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу, яка має надати оцінку цивільними незалежними експертами та співтовариством соціального ефекту від діяльності представників агробізнесу. Прикінцевий фазис повинна сприяти формуванню рейтингу соціально відповідальних компаній аграрного виробництва в країні, що також є дієвим інструментом формування їх іміджу та лояльності покупців, підвищення їх конкурентоздатності на вітчизняному просторі. Наголошено на тому, що втручання держави в сферу соціальної відповідальності аграрного бізнесу повинно носити рекомендаційний, рамковий характер. Особливо важливим для розвитку соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу в країні є саме моральна підтримка даних процесів з боку держави. Більш того, деякі податкові послаблення для корпорацій навіть вигідніше бюджету і суспільству, оскільки корпорації точніше і результативніше здатні вирішувати через соціальну відповідальність місцеві регіональні проблеми. З боку ділового співтовариства можлива розробка або власного стандарту в області соціальної відповідальності, або приєднання до якого-небудь з існуючих західних стандартів в даній області з його адаптацією, або забезпечення консультативної допомоги з боку держави. </em></p> Олександр Деркач Авторське право (c) 2022 Олександр Деркач 2022-09-29 2022-09-29 3 168 172 10.31891/mdes/2022-5-24 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЕЗПЕКОВИХ ВИКЛИКІВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/111 <p><em>У статті обґрунтовано авторську позицію щодо інформаційного забезпечення формування і реалізації стратегії маркетингу, яке має опиратись на підходи ціннісно-орієнтованого управління для визначення напрямів та інструментів розвитку ринкових можливостей торговельного підприємства в умовах безпекових викликів. Наведено авторське трактування сутності потенціалу розвитку торговельного підприємства. Акцентовано на тому, що потенціал розвитку торговельного підприємства ілюструє його можливість і здатність збільшувати свою присутність на ринку, що проявляється у зростанні обсягів реалізації продукції і прискоренні товарообігу. Виділено завдання&nbsp; стратегічного та операційного маркетингу з цих позицій і розроблено модель обґрунтування розвитку нових ринкових можливостей в системі стратегічного маркетингу торговельного підприємства. Підкреслено, що діяльність торговельного підприємства в умовах безпекових викликів, пов’язаних із війною, погіршується через звуження споживчого попиту. І розвиток ринкових можливостей потребує іншого функціонально-компетентнісного наповнення маркетингового інструментарію – використання специфічних інформаційних технологій для впливу на ринок. Їх когнітивна складова має бути здатна мінімізувати ризики відмови споживачів від придбання товарів не першої необхідності, переводячи їх споживчу цінність в іншу площину сприйняття. Охарактеризовано сукупність сучасних інструментів цифрового маркетингу для реалізації завдань формування і розвитку ринкового потенціалу торговельних підприємств з позицій ціннісно-орієнтованого підходу.&nbsp;</em></p> Валентина Стадник Віталій Йохна Віталій Хрущ Авторське право (c) 2022 Валентина Стадник , Віталій Йохна, Віталій Хрущ 2022-09-29 2022-09-29 3 173 181 10.31891/mdes/2022-5-25 МЕХАНІЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/112 <p>РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗА РЕД. ВАСИЛЬЦІВА Т. Г., ЛУПАКА Р. Л. «МЕХАНІЗМИ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»</p> Любов Гальків Авторське право (c) 2022 Любов Гальків 2022-09-29 2022-09-29 3 182 182 10.31891/mdes/2022-5-26