MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes <div class="additional_content"> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ISSN</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 2786-5355</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><br /></span></span></strong></p> <p><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><strong>ISSN</strong> 2786-5363 (online)<br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Публікується </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">з квітня 2021 року</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Видавництво: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Хмельницький національний університет</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> (Україна)</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Періодичність:</span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> 4 рази на рік</span></span></p> <p><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><strong>Галузь знань:</strong> економічні</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Мови рукопису: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">змішаними мовами: українська, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">англійська </span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Редактори: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Ніла Хрущ (м.Хмельницький, Україна)</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Серія КВ № 24853-14793Р (28.05.2021).</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Реєстрація: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">фахове видання категорії "Б". Наказ Міністерства освіти і науки України про завтердення рішень Атестаційної колегії №320 від 04.04.2022 року.</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"><br /></span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Умови ліцензії: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution International CC-BY</a>, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">. </span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Заява про відкритий доступ: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">журнал "MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS" забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Н</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">ауковий журнал “MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS”, Хмельницький національний університет, вул. 11, м. Хмельницький, 29016, </span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Україна</span></span><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">.</span></span></strong></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0"> Тел .: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">+380673817986</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Електронна адреса: </span></span></strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">mdes</span></span><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">@khmnu.edu.ua</span></span></p> <p><strong><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">Веб-сайт: </span></span></strong><a href="http://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes"><span class="VIiyi" lang="uk"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="uk" data-language-to-translate-into="en" data-phrase-index="0">http://mdes.khmnu.edu.ua</span></span></a></p> </div> Khmelhitskyi National University (Ukraine) uk-UA MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2786-5355 МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/15 <p><em>В статті розглянуто сутність інвестиційної привабливості підприємств. На основі аналізу літературних джерел уточнено поняття інвестиційної привабливості підприємства, що може сприяти більш точному і чіткому визначенню процесів, пов'язаних із цією діяльністю. З'ясовано, що основними складовими елементами, що здійснюють формування інвестиційного потенціалу підприємства є показники рентабельності, ліквідності та платоспроможності, ділової активності, фінансової стійкості. Здійснено критичний аналіз методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств, визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано, що оцінювання рівня інвестиційної привабливості підприємства доцільно здійснювати через експрес-оцінку, яка базується на розрахунку інтегрального показника та передбачає аналіз результативності здійснення основних коефіцієнтів оцінки фінансового стану підприємства на основі зіставлення граничних (критичних і нормальних) та фактичних значень показників. Запропонована модель експрес-оцінки дозволяє отримати об’єктивну картину фінансового стану та ефективності використання наявної інвестиційної привабливості підприємства. </em></p> ІННА ДОЦЕНКО ЛЕСЯ МАТВІЙЧУК Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 6 11 10.31891/mdes/2021-2-1 КРИТЕРІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/20 <p><em>У статті обґрунтовано суть капіталу підприємства та його структуризації. Обґрунтовано доцільність&nbsp; використання, при розробці управлінських заходів щодо оптимізації структури капіталу, так званої цільової структури капіталу, яка є співвідношенням його елементів, що дозволяє повністю забезпечити досягнення вибраного критерію її оптимізації. Запропоновано авторський науково обґрунтований методичний підхід до&nbsp; оптимізації структури капіталу підприємства, що передбачає обов’язкове врахування цільового спрямування співвідношення величини капіталу за джерелами формування та конкретним майновим забезпечення функціонування підприємств, при одночасному генеруванні прибутку та підвищенні їх фінансової стійкості. Доведено, що при формуванні оптимальної цільової структури капіталу підприємства доцільним є застосування не одного, а одночасно двох критеріїв оптимальності – рівня рентабельності власного капіталу та рівня фінансової стійкості підприємства. </em></p> РАЇСА КВАСНИЦЬКА ЯНУШ МРОЗОВСЬКИЙ Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 12 18 10.31891/mdes/2021-2-2 ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/21 <p><em>У статті розглянуто трактування таких понять «готель», «ресторан», проаналізовано авторські трактування поняття «готельно-ресторанний комплекс», а також запропоноване власне розуміння даної категорії. Виділено специфічні особливості послуг готельно-ресторанного комплексу. Визначено, як готельно-ресторанний комплекс на визначено на законодавчому рівні в Україні. Представлено основні підходи до визначення сутності готельно-ресторанного комплексу, яке виражено в співвідношенні індустрії туризму та індустрії гостинності. У роботі запропоновано основні складові управління розвитком готельно-ресторанного комплексу: невідчутність та гостинність готельно-ресторанної послуги; нематеріальний характер готельно-ресторанної послуги; нерівномірний попит, незбереження послуг; невіддільність від джерела надання готельно-ресторанної послуги; мінливість готельно-ресторанних послу. Визначено </em><em>заходи для посилення ефективності управління його розвитком: участь у спеціалізованих виставках; розробка пропозицій щодо комплексних туристичних продуктів; долучення до обговорення та внесення пропозицій до законодавчих і нормативних актів; сертифікація, категоризація та стандартизація готельних послуг; розробка інтегрованої системи планування та координації заходів; участь у проектах розвитку готелів за участю міжнародних операторів; сприяння популяризації комплексного продукту готельно-ресторанного комплексу через виготовлення промоційних відеороликів, друк рекламно-інформаційних матеріалів та розповсюдження їх у точках надання туристичних послуг</em><em>. Особлива увага у статті приділена ребредингу та інтернет-рекламі як важливим заходам </em><em>для ефективного управління розвитком готельно-ресторанного комплексу. Визначено сутність поняття «ребрендингу» та передумови для його застосування: фізично-моральна застарілість існуючого бренду, поява конкурентів, зменшення продажів послуг, зміна напряму діяльності, злиття. Для готельно-ресторанного комплексу запропоновано схему засобів інтернет-реклами у разі проведення ребрендингу.</em></p> ІННА МИЛЬКО ОЛЕНА НАГОРНОВА СЕРГІЙ ОЖЕМА Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 19 24 10.31891/mdes/2021-2-3 ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ ПОКАЗНИКІВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/22 <p><em>В статті проаналізовані основні показники діяльності лісової галузі України та Хмельницької області. Показано стан заготівлі деревини за видами продукції, відмічено, що з 2017 року фінансування лісової галузі з боку держави відсутнє, тому лісові господарства мають самостійно за кошти із власних джерел проводити господарювання. В роботі розглядається завдання моделювання показників лісової галузі регіонів за допомогою економіко-математичних методів і моделей. Як інструмент дослідження обрані трендові моделі, за допомогою яких отримано рівняння степеневих, логалістичних, експоненційних залежностей та поліномів другого та третього ступенів. Побудовані моделі оцінені за критеріями детермінації та визначено прогнозні значення на наступні періоди. </em><em>Результати розрахунків можуть бути використані в системах прийняття управлінських рішень як в якості вихідної даних для подальших розрахунків.</em><em> Отримані прогнози показників лісової галузі показали важливість інвестування в лісову галузь.</em></p> ОЛЕНА ОВЧИННІКОВА ГРАЖИНА КОНЦІЦКА Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 25 32 10.31891/mdes/2021-2-4 СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/14 <p><em>У роботі сформовано основні засади побудови стратегій інноваційного розвитку та фінансово-економічної безпеки підприємств із встановленням основних класифікаційних систем забезпечення їх складових.</em> <em>Визначено показники фінансово-економічної безпеки у розрізі системи оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства.</em> <em>Розроблено комплексну систему підвищення рівня складових інноваційного розвитку підприємства. Визначено розрахунок показника ефекту від проведення заходів щодо усунення слабких місць, що впливають на рівень інноваційного розвитку та стан фінансово-економічної безпеки підприємства.</em></p> ІВАННА СИДОРЧУК Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 33 39 10.31891/mdes/2021-2-5 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КОРОНОКРИЗИ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/16 <p><em>Метою статі є дослідження стану банківського кредитування та його впливу на розвиток економіки України. Для досягнення мети дослідження було вирішено такі завдання: здійснено аналіз сучасного стану вітчизняного банківського кредитування в умовах невизначеності коронокризи, проведена оцінка його впливу на розвиток економіки України, та досліджено інструменти, які задіяв НБУ, щоб сприяти подоланню кризи. Визначено проблеми та перспективи розвитку ринку кредитних послуг в Україні та характерні особливості кредитної діяльності банків у сучасних умовах економічного розвитку. Для визначення якості кредитних операцій проаналізована динаміка та структура непрацюючих кредитів (</em><em>NPL</em><em>) банків України за 2018-2020 роки і запропоновані шляхи щодо їх зниження. Узагальнено основні проблеми кредитної діяльності банків, які стримують кредитування та його здешевлення. та надано практичні рекомендації щодо їх подолання. Досліджено вибір кредитної стратегії банками України та спрогнозовані шляхи вдосконалення процесу кредитування комерційних банків. Запропоновано основні організаційно-економічні заходи щодо поліпшення процесу кредитування комерційних банків та визначено напрями діяльності Національного банку щодо підтримки банківської системи в умовах коронокризи. </em></p> КАТЕРИНА ЛАРІОНОВА Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 40 45 10.31891/mdes/2021-2-6 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНДИКАТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/17 <p><em>Фінансове забезпечення місцевого самоврядування виступає основою соціально-економічного розвитку територій. Виваженість і обґрунтованість формування доходів місцевих бюджетів впливає на спроможність органів місцевого самоврядування в повному обсязі здійснювати ними власні та делеговані повноваження з метою забезпечення якісного рівня соціально-економічного розвитку територій.</em></p> <p><em>В сучасних умовах проведення реформи децентралізації відбувається передача повноважень та фінансів від державної влади до органів місцевого самоврядування, що в свою чергу передбачає зміцнення фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на основі використання сучасних фінансових механізмів, орієнтованих на якісне та ефективне використання бюджетних коштів.&nbsp; Одним із найактуальніших і найгостріших завдань сучасного процесу бюджетної децентралізації України залишається забезпечення фінансової стійкості місцевих бюджетів. А тому проведення комплексної оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в контексті підвищення рівня бюджетного менеджменту в умовах реформи децентралізації владних повноважень залишається актуальним, потребує подальшого дослідження з врахуванням науково обґрунтованих положень і має сприяти забезпеченню підвищення ефективності&nbsp; управління місцевими бюджетами </em><em>в умовах децентралізації владних повноважень в Україні.</em></p> <p><em>Стаття присвячена дослідженню динаміки розвитку місцевих бюджетів в умовах проведення реформи фінансово-бюджетної децентралізації в Україні. На основі комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів Хмельницької області побудовано інтегральні показники фінансової стійкості місцевого бюджету та здійснено прогнозування їх динаміки в майбутньому, що дозволило визначити напрями ефективного управління місцевими бюджетами.</em></p> ІРИНА ФОРКУН ТЕТЯНА ГОРДЄЄВА ТЕА МУНДЖІШВІЛІ Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 46 53 10.31891/mdes/2021-2-7 ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРИ В УПРАВЛІННІ ЗНАННЯМИ ПРОЄКТУ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/18 <p><em>У роботі запропоновано використання моделі Лотки-Вольтерри для управління знаннями проєкту. У якості вхідних показників моделі запропоновано використовувати: </em><em>ймовірність того, що обсяги корисної та необхідної інформації збільшаться (α); ймовірність того, що наявна корисна та необхідна інформація перетвориться у знання (β); ймовірність того, що для формування знань буде відсутня необхідна інформація (γ); ймовірність того, що для формування та збільшення обсягу знань буде достатньо наявної корисної інформації та налагоджених каналів комунікації на підприємстві під час реалізації проєкту (δ); усереднене початкове значення наявної інформації з різних областей знань для реалізації проєкту за 10-бальною шкалою (х); усереднене початкове значення наявних знань з різних областей знань для реалізації проєкту за 10-бальною шкалою (</em><em>y</em><em>). Тривалість проєкту – 100 тижнів.&nbsp;Модель реалізована за допомогою мови програмування </em><em>Python</em><em>. Досліджено вплив вхідних показників на максимальний рівень згенерованих знань у його коливальному процесі під час реалізації проєкту. Проведене дослідження свідчить, що модель «хижак-жертва» може бути використана в системі управління знаннями проєктів з метою підвищення ймовірності його успішної реалізації у встановлений термін.</em></p> ІННА ЧАЙКОВСЬКА АУДРИУС ГАРГАСАС Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 54 61 10.31891/mdes/2021-2-8 МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/19 <p><em>Дослідження</em> <em>методів</em> <em>моделювання</em> <em>інвестиційних</em> <em>процесів</em> <em>дає</em> <em>змогу</em> <em>розробити</em> <em>об</em><em>’</em><em>єктивну</em> <em>та</em> <em>ефективну</em> <em>модель</em> <em>як</em> <em>державної</em> <em>інвестиційної</em> <em>політики</em><em>. </em><em>Для цього необхідно визначити наявні методи моделювання, їх переваги і недоліки. Розглянуто методи моделювання за допомогою системи лінійних рівнянь, динамічні моделі, моделі оптимізації інвестиційних потоків, теорія ігор, багатокритеріальна оптимізація та інші методи моделювання. Дослідження показало, що використовується велика кількість методів моделювання. Одночасно відсутня загальноприйнятна єдина методика моделювання державної та регіональної інвестиційної політики.. У статті розглянуто методи моделювання, що використовувалися. Аналіз методів довів, що при моделюванні державної та регіональної інвестиційної політики доцільне використання всіх наведених методик залежно від цілей економічного розвитку. Такий підхід дає можливість дослідженням впливу факторів кількісного характеру на перебіг інвестиційних процесів і врахування в тому числі суб’єктивних факторів впливу на ці процеси, що пов’язано з наявність мислячого суб’єкта в економічній діяльності суспільства.</em> <em>Моделювання інвестиційних процесів розглядається як основа для прийняття управлінських рішень, що в свою чергу вдосконалить державну та регіональну інвестиційної політик і забезпечить ефективність іноземних інвестиційних процесів в країні.</em></p> ЛІЛІЯ ШЕВЧЕНКО Авторське право (c) 2021 MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS 2021-10-29 2021-10-29 2 62 65 10.31891/mdes/2021-2-9