Редакційний штат

Головний редактор:

Хрущ Н. А.

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID   https://orcid.org/0000-0002-9930-7023

профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209229155  (ID: 57209229155)

nila.ukr@gmail.com

khrushch@khnu.km.ua

Голова редакційної колегії, заступник головного редактора:

Григорук П. М.

д. е. н., професор, завідувач кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID   https://orcid.org/0000-0002-2732-5038

профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210553619  (ID: 57210553619)

violete@ukr.net 

hryhoruk@khnu.km.ua

Відповідальний секретар:

Приступа Л. А.

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-5088-0654

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210840726  (ID: 57210840726)

prystupala@gmail.com

Члени редколегії:

Raupelienė, Asta (Раупеліене Аста)

д.е.н., професор, факультет розвитку економіки, Науково-дослідний інститут  бізнесу та сільського розвитку, університет Вітаутаса Магнуса, Каунас, Литва

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0858-1324

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56355105900 (ID: 56355105900)

asta.raupeliene@vdu.lt

Gargasas, Audrius (Гаргасас, Аудріус)

д.е.н., професор, факультет розвитку економіки, Науково-дослідний інститут  бізнесу та сільського розвитку, університет Вітаутаса Магнуса, Каунас, Литва

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8578-4470

профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56485942000   (ID: 56485942000)

Audrius.gargasas@vdu.lt

Audrius.gargasas@gmail.com

Munjishvili, Tea (Мунджішвілі, Теа)

д.е.н., доцент, факультет економіки і бізнесу, Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі, Тбілісі, Грузія

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1092-8836

профіль у Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189384160 (ID: 57189384160)

tmunjishvili@gmail.com

Bedianashvili, Givi (Бедіанашвілі, Гіві)

д.е.н., професор, директор Інститут досліджень економічних та соціальних проблем глобалізації Європейського університету, Тбілісі, Грузія

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-4521-737X

профіль у Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37094692000 (ID: 37094692000)

g.bedianashvili@eu.edu.ge

Rizun, Nina (Різун, Ніна)

к.т.н., доцент, факультет менеджменту і економіки, Гданський університет технологій, Гданськ, Польща

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4343-9713

профіль у Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55320503900   (ID: 55320503900)

nina.rizun@pg.edu.pl

Буяк Л. М.

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7115-6497

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205435756  (ID: 57205435756)

lesyabuyak@ukr.net

Гавловська Н. І.

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1084-2853

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207767451 (ID: 57207767451)

nataligavlovska@gmail.com

Горбатюк К. В.

к. е. н., доцент, доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1477-4085

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210597621 (ID: 57210597621)

ecvgor@ukr.net

 Григорук С. С.

к. п. н., доцент, доцент кафедри вищої математики та комп’ютерних застосувань Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3047-2271

профіль у Scopus    https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210345069 (ID: 57210345069)

grygoruk.svitlana@gmail.com

Гурочкіна В. В.

д. е. н., доцент, професор  кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8869-0189

профіль у Scopus    https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219594843 (ID: 57219594843)

viktoriav2005@ukr.net

Данильчук Г. Б.

к.е.н., доцент, доцент кафедри  моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, м. Черкаси, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9909-2165

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209541581 (ID: 57209541581)

abdanilchuk@gmail.com

Єпіфанова І. Ю.

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0391-9026

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191863577 (ID: 57191863577)

epifanovairene@gmail.com

Квасницька Р. С.

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0443-9390

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56607406600 (ID: 56607406600)

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217022941 (ID: 57217022941)

rstepanivna@gmail.com

Кібальник Л. О.

д. е. н., професор, завідувач кафедри  моделювання економіки і бізнесу Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, м. Черкаси, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7659-5627

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210337198&zone  (ID: 57210337198)

liubovkibalnyk@gmail.com

Козарезенко Л. В.

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1349-6805

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36069310500 (ID: 36069310500)

ljudmila.kozarezenko@gmail.com

Маршалок Т. Я.

д. е. н., доцент, доцент кафедри  податків та фіскальної політики Західноукраїнського національного університету, м. Тернопіль, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2617-3415

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210563238 (ID: 57210563238)

marshaloktm@gmail.com

t.marshalok@wunu.edu.ua

Овчиннікова О. Р.

к. е. н., доцент, доцент кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7751-2923

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214111929 (ID: 57214111929)

veleslavaovch@gmail.com

Пойда-Носик Н. Н.

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і банківської справи Ужгородського національного університету, м. Ужгород, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5378-8028

https://publons.com/researcher/3370323/nina-poyda-nosyk/ 

ninapn74@gmail.com

nina-nosyk@yandex.ua

Рудніченко Є. М.

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9407-2026

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207777980 (ID: 57207777980)

e.m.rudnichenko@gmail.com

 Слободянюк О. В.

д. е. н., професор, професор кафедри національної економіки Національного університету "Одеська юридична академія" м. Одеса, Україна 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2678-4707

--2008@ukr.net

 Стадник В. В.

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету, м. Хмельницький, Україна.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2095-3517

профіль у Scopus   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36081181400 (ID: 36081181400)

stadnyk_v_v@ukr.net