Про журнал

Фахове видання категорії "Б". Наказ Міністерства освіти і науки України про затвердження рішень Атестаційної колегії №320 від 04.04.2022 року.

Програмні цілі журналу «MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS»:

  • популяризація новітніх досягнень науки;
  • опублікування результатів наукових досліджень в галузі економіки та управління;
  • сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою інформацію в галузі економіки та управління;
  • імплементація української науки у міжнародний науковий простір.

 Журнал включено до наукометричних баз:

Журнал розміщено на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського

Тематика журналу

У журналі «MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS» висвітлюватись дослідження за спеціальностями:

  • 051 «Економіка» 
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • 073 «Менеджмент»