КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА УМОВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-9

Ключові слова:

HR-технології, HR-автоматизація, Smart-рекрутинг, HR-маркетинг, HR-метрика, управління персоналом, цифрове суспільство та економіка

Анотація

Процеси прискореної цифровізації туристичної індустрії потребують постійної уваги, враховуючі виклики сьогодення та швидкість появи нових цифрових технологій, темпи їх розвитку і розповсюдження. Основним критерієм задоволеності споживача туристичної послуги є безпека, та максимальний вибір при мінімальних зусиллях, персональних підхід.  Необхідно зазначити, що туристичну індустрію характеризує високий цифровий потенціал. Впровадження інноваційних технологій може бути ефективним лише в тому разі, якщо будуть враховані особливість туристичної галузі, яка має ряд специфічних особливостей. Визначено підходи до побудови системи управління персоналом туристичної індустрії , що дозволяє забезпечити діагностику суб’єктів галузі  за ступенем готовності до цифровізованого управління персоналом, сформувати цифрову платформу управління персоналом, провести аналіз і дати оцінку ризиків безробіття та соціальної напруженості цифровізованого управління. Визначено, що використання HR-метрики дозволяє не виміряти той чи інший HR-процес, але й оцінити ефекти його впливу на процес формування трудового потенціалу. Досліджено концепцію формування системи управління персоналом туристичної індустрії  в умовах цифрових трансформацій.  управлінські процеси та цифрові навики персоналу. Здійснено  формування тактичного та стратегічного підходів до побудови системи управління персоналом у цифровому форматі, що базується на використанні інструментів реалізації. Запропоновано систему управління персоналом у цифровому форматі, що складається з трьох етапів. На першому етапі здійснюється діагностика та визначення цілей розвитку системи управління персоналом. На другому етапі формування цифрової платформи управління персоналом. На заключному етапі здійснюється оцінка результатів та ризиків розвитку системи управління персоналом у цифровому форматі. Визначено про багатоетапність та багатозадачність формування системи управління персоналом у HR форматі. Її реалізація дозволить оптимізувати робочі процеси управління, накопичити дані щодо кадрових процесів і результатів їх завершення, що формуються, а також сформувати необхідний рівень компетенцій співробітників для виконання поставлених завдань. Однак масштабність реалізації, пов'язана з багатьма складнощами та ризиками, як безробіття та зростаючою соціальною напруженістю, які також необхідно враховувати.

Посилання

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspil'stva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv schodo ii realizatsii. Rozporiadzhennia Kab. Ministriv Ukrainy. (2018). [On the approval of the Concept of the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the approval of the plan of measures for its implementation. Order of the Cabinet of Ministers. of Ministers of Ukraine]. No 67 dated January 17, 2018. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#T

Irtysheva I.O. (2009) Household innovative models of the regional agro-food sector and the integration basis. Economy of the agricultural sector. No. 9. P.39-43.

Kramarenko I. S., Boyko E. O., Gryshina N. V., Archibisova D. O. (2022). Imitations of modeling the development of the resource potential of the regional spatial-economic system in the conditions of martial law and post-war recovery. Ukrainian Journal of Applied Economics and Technology. Volume 7. No. 3. Pages 273-279.

Zadorozhnya, V. A. (2021). «Digitization of business: necessity and main problems of its implementation». Didzhytalizatsiia biznesu: s'ohodennia i majbutnie [Digitalization of business: present and future]. Materials of the Round Table (Kyiv, 28th January, 2021). Kyiv: Khaj-Tek Pres, pp. 21–25.

Irtyshcheva, I., Pavlenko, O., Kramarenko, I., Boiko, Y., Chumakova, K., Hryshyna, N., Ishchenko, O., and Zubko, A. (2023). «Economic Monitoring of Transformation Processes: National Realities and Foreign International». Journal of Industrial Engineering & Production Research. Vol. 34, Issue 1, рр. 1–11.

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsial'ni determinanty [Digital economy: trends, risks and social determinants]. (2020). Vydavnytstvo «Zapovit». Kyiv. Ukraine. Available at: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Mashika G. V., Pyatka N. S. (2022)Peculiarities of the functioning of the subjects of the tourism industry in the conditions of war. Economy and society. No. 44. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1833.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

НАДТОЧІЙ, І., КРАМАРЕНКО, І., & ГРИШИНА, Н. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЗА УМОВ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (1), 63–71. https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-9