РОЛЬ ТА ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-1

Ключові слова:

соціальна відповідальність, підприємництво, підприємство, принцип, категорія, модель

Анотація

У статті розглядається генезис формування поняття відповідальності та розвитку концепції соціальної відповідальності в системах управління суб’єктів господарювання. Соціальна відповідальність належить до ключових складових стратегії сучасних підприємств. Соціальна відповідальність підприємництва накладає зобов’язання власникам та менеджменту підприємства щодо врахування й захисту інтересів усіх зацікавлених сторін у середовищі діяльності підприємства. Вивчення явища впливу соціальної відповідальності та численні дослідження у цій царині вказують на потребу структурування теоретичних підходів і знань у цій сфері,а також вивчення практик впровадження соціальної відповідальності в умовах сьогодення. Дослідження концепту соціальної відповідальності на основі цієї статті вказує на те, що менеджмент підприємств повинен змінювати підходи до традиційного управління суб’єктами господарювання та впроваджуючи її у свої стратегічні плани.  Автори статті вважають, що зростання потреби в соціальній відповідальності залежить від впливу знаннєвого та інформаційного потоку в суспільстві. У статті узагальнено наукові підходи стосовно розвитку соціальної відповідальності. Проаналізовано та систематизовано розроблену різними науковцями концептуальну модель аналізування практик соціальної відповідальності. У статті розглянуто та розкрито змістовне наповнення основних принципів соціальної відповідальності. Запропоновано доповнити вже відомі види соціальної відповідальності в системах управління підприємств та сфері підприємництва загалом, новими категоріями: національно-державницька та культурно-духовна. Автори стверджують, що розвиток соціальної відповідальності в системі управління підприємств – це складний процес, де ефективна стратегія відповідальності може інтегрувати різні принципи та категорії залежно від розмірів та видів економічної діяльності підприємств.

Посилання

Bezrukova O.A. Responsibility in the modern world: moral and social foundations of sociological interpretation: monograph. Zaporizhzhia: ZNTU, Publishing House of the Khortytskyi National Educational and Rehabilitation Multidisciplinary Center, 2012. 324 p.

T.V. Voronko-Nevidnycha, O.M. Pomaz, Yu.A. Vasylieva, G.O. Kovalenko. Aspects of the enterprise's corporate social responsibility that contribute to the formation of its image. Modern Economics. 2020. No. 24(2020). P. 45-49.

Giddens E. Sociology / trans. from English V. Shovkun, A. Oliynyk; of science ed. O. Ivashchenko. K.: Osnovy, 1999. 726 p.

Gorbova Yu.S. Sociological context of corporate social responsibility practices in Ukraine. - Qualifying scientific work on manuscript rights. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/dis_horbova.pdf.

Hrytsaenko M.I. Formation of social responsibility in the economic mechanism of realization of social capital of the enterprise. Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. 2021. No. 7-8 (284-285). P. 130-142.

Komarova K.V., Kovalchuk N.V. Social responsibility as a component of business development strategy at Ukrainian enterprises. Innovative economy. 2016. No. 5-6. P. 25-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_5-6_6.

Kotler F. Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society / Trans. from English S. Yarynych. K.: Standart, 2005. 302 p.

Coleman J. Social and human capital. 2001. No. 3. P. 126–137.

Kuzmin O.E., Stanasiuk N.S., Ugolkova O.Z. Social responsibility of business: concept, typology and factors of formation. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development. 2021. No. 2 (6). P. 56-64.

Mazuryk O.V. Social responsibility as a component of the concept of social audit. Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". K.: Polytechnic Polytechnic Institute, 2010. No. 4 (8) pp. 62-66.

International standard ISO 26000. Guidelines for taking into account social requirements for companies and organizations, which serves as a guide for users for sustainable development. URL: https://www.dqsglobal.com/uk-ua/sertifikujte/iso-26000 (date of application 01/27/2024).

Pushak Y.Ya., Lagodienko V.V. Social responsibility of food industry enterprises as a basis for innovative development of the modern economy. Actual problems of innovative economy. 2018. No. 3. P. 27-35.

Seligmen A. The problem of trust / trans. from English L. V. Soboleva. 2002. 200 p.

Philosophical dictionary of social terms: 3rd ed., add./ V. Andryushchenko (director), V. Bakirov, M. Boychenko and others. 3rd ed., add. Kharkiv: R.Y.F., 2005. 670 p.

Drucker, P.F. (1999). Management Challenges for the 21 st Century [Тext]. Oxford: Elsevier. 205 p.

Kayla O'Neill (2020). 16 CSR Facts You Need To Know. URL: https://www.globalgiving.org/категоріяearn/ listicle/csr-facts-you-need-to-know 2020

Stobierski Tim (2021). 15 eye-opening corporate social responsibility statistics, Harvard business school online. URL: https://online.hbs.edu/blog/post/corporate-social-responsibility-statistics

Whyte W. (1963). The Organization Man. London : Penguinbook.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

ЮР, І., & СИТНИК, Й. (2024). РОЛЬ ТА ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (1), 8–13. https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-1