АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

Автор(и)

  • Олександр ЛАБЕНКО Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9192-9891
  • Олександр САФОНИК Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0009-0003-0851-4276

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-14

Ключові слова:

аналіз, бюджетні програми, держава, екосистеми, природні ресурси, природоохоронні заходи, фінансування

Анотація

У статті вивчено проблеми фінансування бюджетних програм природоохоронних заходів в Україні. З’ясовано, що відповідно проблеми можуть виникати з різних причин, а саме: недостатність фінансування; нестабільність фінансування; низький рівень ефективності витрат; відсутність прозорості та обліку; низька залученість бізнесу та громадськості; відсутність системи стимулювання; неадекватна реакція на екологічні виклики; зміни в політичній сфері; нестабільність економічної ситуації; неефективне планування і прогнозування; корупційні ризики. Охарактеризовано капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами. Встановлено, що для вирішення цих проблем необхідно акцентувати увагу на удосконаленні бюджетного процесу, впровадженні ефективних механізмів контролю, підвищенні прозорості та відповідальності в управлінні фінансовими ресурсами.

Посилання

Green Budgeting: Towards Common Principles. Luxembourg: Publications Office of the European Union (2021). 42 s. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/economic-and-financial-affairs-publications_en.

Yaroshevych N., Stybel V., Gutyj B., Hrymak O., Kushnir L., Kalaitan T., Kondrat I. (2021) Аnalysis of state of public financing of environmental protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. № 6 (13 /114). Рр. 106 – 119.

Iaroshevych N.B., Yakymiv A.I. (2022) Ekolohichnyi podatok yak instrument realizatsii derzhavnoi ekolohichnoi polityky. Ekonomika ta suspilstvo. № 36. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-45.

Panayotou T. (2000) Economic Growth and the environment. CID Working Paper. №. 56. Harvard University. Environment and Development Paper. № 4. 118 s. URL: https://www.hks.harvard.edu/centers/cid/publications/ faculty-working-papers/economic-growth-and-environment.

Zhang Q., Yu Z., Kong D. (2019) The real effect of legal institutions: Environmental courts and firm environmental protection expenditure. Journal of Environmental Economics and Management. vol. 98(C). URL: https://ideas.repec.org/a/eee/jeeman/v98y2019ics0095069618303693.html.

Wang P. (2018) Analysis of the Efficiency of Public Environmental Expenditure Based on Data Envelopment Analysis (DEA) − Tobit Model: Evidence from Central China. Nature Environment and Pollution Technology. № 17 (1). Рр. 43 – 48.

Statystychnyi zbirnyk «Dovkillia Ukrainy za 2022 rik» (2023) / Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy; za red. O. Prokopenko. K., 2023. 142 с.

Konyeva, I. I. (2020), “State financial support of environmental activities in Ukraine”. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya, vol. 1 (27), pp. 119-123.Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, available at: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine /docs/SDGreports/Agenda2030_UA.pdf.Association of Environmentalists of Ukraine (2022), “Reforming the field of environmental finance: a concept from the Professional”, available at: https://ecolog-ua.com/news/reformuvannya-sfery-ekologichnyh-finansivkoncepciya-vid-profesiynoyi-asociaciyi-ekologi.

Zakon Ukrainy «Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku» (2019). № 16. St. 70. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.12.2023

Як цитувати

ЛАБЕНКО, О., & САФОНИК, О. (2023). АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (4), 107–114. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-14