ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Ольга НІКОЛАЙЧУК Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0000-0002-7197-4713
  • Валерій ЗАМАНОВ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського https://orcid.org/0009-0006-0196-7979

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-5

Ключові слова:

підприємство, економічна безпека, загроза, ризик, управління

Анотація

У статті розкрито економічну сутність та висвітлено особливості формування системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Запропоновано під економічною безпекою підприємств готельно-ресторанного бізнесу розуміти здатність підприємств цього виду економічної діяльності захищати свою діяльність від негативних впливів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування, усуваючи при цьому різні загрози та нейтралізуючи ризики. З’ясовано, що система економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу є структурованим процесом стратегічних, тактичних і оперативних заходів, спрямованих на захист підприємств цієї сфери від зовнішніх і внутрішніх загроз та ризиків і формування їх унікальних можливостей протистояти загрозам у майбутньому. Виявлено, що для визначення впливу загроз та ризиків на діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу необхідно заздалегідь розробити бізнес-план розвитку та передбачити загрози та ризики, які можуть виникнути в процесі прийняття управлінських рішень. Розроблено систему економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу та визначено, що в основі цієї системи лежать такі цілі як захист фінансово-матеріально-виробничої бази, захист інформаційно-правової бази, захист інтелектуально-кадрових ресурсів та захист техніко-технологічної бази.

Посилання

Havlovska, N. I., Rudnichenko, Ye. M. (2014). Teoretychnyi bazys systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv hotelno-restorannoi sfery [Theoretical basis of the system of economic security of enterprises in the hotel and restaurant sphere]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences, 4(1), 241 245 [in Ukrainian].

Khomyn, O. Y., Teodorovych, L. V. (2018). Bezpeka kliientiv ta personalu yak skladova ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Customer and staff safety as a component of economic security of hotel and restaurant business enterprises]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia ekonomichna – Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. The series is economical, 1, 269 277 [in Ukrainian].

Vetsepura, N. V., Zemlina, Yu. V. (2022). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv industrii hostynnosti: teoretychnyi aspect [Economic security of hospitality industry enterprises: theoretical aspect]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 35, 83 90 [in Ukrainian].

Yashchuk, V. I., Hladysh, T. I. (2019). Metodychni pidkhody do zabezpechennia intelektualnoi i kadrovoi skladovoi ekonomichnoi bezpeky hotelno-restorannoho pidpryiemstva [Methodical approaches to ensuring the intellectual and personnel component of the economic security of a hotel and restaurant enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia – Eastern Europe: Economy, Business and Management, 21, 354 359 [in Ukrainian].

Shovkoplias, T. S. (2017). Sutnist, oznaky ta umovy minimizatsii ryzykiv u diialnosti pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [The essence, signs and conditions of risk minimization in the activities of hotel and restaurant business enterprises]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut» (ekonomichni nauky): zb. nauk. pr. – Bulletin of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" (economic sciences): coll. of science, 46(1267), 39 42 [in Ukrainian].

Yarova, Yu. O., Artemenko, L. P. (2016). Struktura ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva v umovakh kryzy [The structure of economic security of the enterprise in crisis conditions]. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 13, 257 263 [in Ukrainian].

Harkusha, V. O., Yershova, N. Yu. (2018). Teoretychno-metodychni zasady formuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Theoretical and methodological principles of the formation of economic security of the enterprise]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 27(1), 106 112 [in Ukrainian].

Hoblyk-Markovych, N. M., Molnar, D. I., Ilto, T. I. (2017). Informatsiina bezpeka v hotelno-restorannomu hospodarstvi [Information security in the hotel and restaurant industry]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 8. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/20.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

28.12.2023

Як цитувати

НІКОЛАЙЧУК, О., & ЗАМАНОВ, В. (2023). ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (4), 41–47. https://doi.org/10.31891/mdes/2023-10-5