ДІАГНОСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШВЕЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2021-1-6

Ключові слова:

діагностування, факторний аналіз, результат виробничої діяльності, обсяг товарної продукції, чисельність персоналу, вартість основних фондів, вартість матеріальних ресурсів, економетричне моделювання, прогнозування, мультиплікативна виробнича функція, степенева та трендова залежності

Анотація

В науковій статі досліджено процес діагностування результату виробничої діяльності швейного підприємства. Надана оцінка стану виробничо-збутової діяльності швейної фабрики на основі динаміки обсягів товарної та реалізованої продукції. Проведено факторний аналіз ефективності використання ресурсів (чисельності персоналу, вартості матеріалів та основних фондів) підприємства швейної галузі. Застосовано економетричне моделювання та прогнозування результатів виробничої діяльності щодо зміни основних складових ресурсного потенціалу швейного підприємства. Побудовано декілька економетричних та трендову моделі зміни обсягу товарної продукції швейної фабрики. Крім лінійних залежностей сформовано степеневу та мультиплікативну виробничу функцію зміни результату виробничої діяльності. Усі побудовані моделі мають високе значення коефіцієнта детермінації, що вказує на вагому частку впливу відібраних факторів на результативний показник. Одночасно вони є адекватними, тому за ними і здійснено прогнозування обсягу товарної продукції. Результати моделювання та подальшого прогнозування довели, що найкраще описує зміну обсягу випуску продукції трьох факторна модель, степенева залежність, двох факторна модель щодо впливу чисельності персоналу та вартості матеріальних ресурсів і одно факторна залежність між обсягом товарної продукції і вартістю матеріалів. Ці моделі мають достатньо високе значення коефіцієнта детермінації, найменше значення стандартної помилки та встановлено адекватність цих моделей за критерієм Фішера та достовірність їх параметрів за критерієм Ст’юдента.

##submission.downloads##

Опубліковано

25.06.2021