РАНЖУВАННЯ ВИДІВ РИЗИКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАГОМОСТІ НАСЛІДКІВ НЕБЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

  • ЄВГЕН РУДНІЧЕНКО Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0002-9407-2026
  • НАТАЛІЯ ГАВЛОВСЬКА Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0003-1084-2853
  • ВОЛОДИМИР КРАСНОШТАН Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2021-1-8

Ключові слова:

ранжування, ризик, матриця оцінки ризиків, індекс ризику небезпеки

Анотація

У статті досліджено основні підходи до трактування терміну «ризик». Сформовано бачення, що поняття «ризик», найчастіше трактують як: можливість втрати або виникнення збитків, результат впливу загроз, можливість небезпеки, існування невизначеності. Питання щодо можливості управління ризиками є дискусійним, однак формування механізмів їх попередження є обов’язковою складовою системи менеджменту організацій. Визначено перелік ризиків притаманних діяльності медичних закладів в залежності від вагомості наслідків та частоти їх прояву. Розроблено матрицю оцінки ризиків медичного закладу. Визначено індекс ризику небезпеки для медичного закладу. До неприпустимих ризиків належать деякі з ризиків: соціально-правового характеру (1.2 (ІІА)); пов’язаних з управлінням (2.4 (ІІВ)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з цивільно-правовою відповідальністю (3.1 (ІВ), 3.2 (ІВ), 3.5 (ІІВ));  пов’язаних з загрозою здоров’ю медичних працівників (4.4 (ІА), 4.2 (ІС)). Окрім того, до небажаних (гранично допустимий) ризиків належать ризики: соціально-правового характеру (1.1 (ІІІВ)); пов’язаних з управлінням (2.1(ІІІВ), 2.2 (ІІС), 2.3 (ІD)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з цивільно-правовою відповідальністю (3.3(ІІІС), 3.4 (ІІІВ), 3.6 (ІІІВ));  пов’язаних з загрозою здоров’ю медичних працівників (4.3 (IІІС)). Ризики, що належать до управління, професійних (медичних) ризиків, цивільно-правової відповідальності та пов’язані з загрозою здоров’ю медичних працівників вимагають їх врахування у діяльності підприємств та розробки напрямів щодо їх зменшення. Застосування запропонованого підходу для ранжування ризиків різних типів та визначення індексу ризику небезпеки дозволить різним організаціям ефективно управляти процесом їх попередження.

##submission.downloads##

Опубліковано

25.06.2021