ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Іванна СИДОРЧУК Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-5

Ключові слова:

потенціал, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, фінансове управління, система управління фінансовим потенціалом

Анотація

У статті конкретизовано поняття «фінансовий потенціал підприємства» як сукупність фінансових можливостей підприємства, які разом із внутрішнім управлінським впливом перетворюються у фінансові ресурси і служать для досягнення цілей його розвитку. Визначено систему взаємопов’язаних та взаємообумовлених принципів, що дозволять отримати максимальний ефект потенціалу. Процес формування механізму управління фінансовим потенціалом підприємства представлено як координаційну складну систему забезпечення взаємозв’язків між модулями підготовки й оцінки інформаційної бази, розробки управлінських рішень, оцінки їх досягнення та вибору раціонального рішення щодо ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства.

Ключові слова: потенціал, фінансовий потенціал, фінансові ресурси, фінансове управління, система управління фінансовим потенціалом

Посилання

Liakhovych L. A. Finansovyi potentsial pidpryiemstva: sutnist ta upravlinnia. Infrastruktura rynku. 2018. Vyp. 22. S. 92-98.

Bova V. A., Khryniuk O. S. Sutnist finansovoho potentsialu pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia. 2017. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/ article/view/102585/97661.

Zhytar M. O., Yarova L. S Elementy mekhanizmu pidvyshchennia efektyvnosti finansovoho potentsialu pidpryiemstva. Biznesinform. 2020. № 11. S. 347-355.

Tolpezhnikov R. O. Sutnist ta metodyka otsiniuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti. 2013. Vyp. 2. T. 1. S. 277–282.

Boronos V. H. Formuvannia mekhanizmu optymizatsii struktury kapitalu ta yoho vplyv na finansovyi potentsial pidpryiemstva. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. 2010. № 3. T. 1. S. 154-166.

Hromova A. Ye. Finansovyi potentsial, yak osnova formuvannia prybutku pidpryiemstva. Infrastruktura rynku. 2017. Vyp. 5. S. 75-78.

Marchenko V. M., Bondar A. I. Upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6644 (data zvernennia: 1.10.2023).

Partyn H. O., Zaderetska V. I., Hratsiian O. V. Formuvannia finansovoho potentsialu pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika. 2016. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_1_45 (data zvernennia: 5.10.2023).

Kuzenko T. B., Sablina N. V. Metodychni pidkhody do upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky. 2015. № 4. S. 123.

Razovyi B. B., Sydorchuk I. P. Prohramno-modulnyi pidkhid do upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva. Finansovi aspekty rozvytku ekonomiky Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : zbirnyk naukovykh prats zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh / red. kol. : N. A. Khrushch, R. S. Kvasnytska, I. V. Forkun ta inshi (vidp. red. N. A. Khrushch). Khmelnytskyi : KhNU, 2023. S. 37-39.

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

СИДОРЧУК, І. (2024). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEMS, (1), 41–47. https://doi.org/10.31891/mdes/2024-11-5