ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19 ЗА ПОКАЗНИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31891/mdes/2021-1-1

Ключові слова:

Covid-19, малі і середні підприємства, регіональна структура, кластеризація, метод k-means

Анотація

Підприємства малого і середнього бізнесу є важливою складовою економічної системи більшості країн світу, забезпечуючи  зайнятість і доходи значної частки населення, економічну та соціальну трансформацію. При цьому вони не так залежні від кон’юнктури зовнішніх ринків, валютних коливань, гнучко адаптуються до мінливих умов ринкового середовища.  Важливу роль підприємства малого і середнього бізнесу відіграють і у вітчизняній економіці. Вони формують відчутну частину доходів місцевих бюджетів, забезпечуючи створення нових робочих місць; вирішення проблеми подолання безробіття, що пов’язано зі зменшенням кількості та чисельності великих підприємств; здійснюють підтримку та розвиток середнього класу в суспільстві; швидке пристосування до ринкових змін, нових обставин. Пандемія COVID-19 різними способами уповільнила діяльність підприємств різного розміру та типу. Найбільше постраждали малі і середні підприємства, що працюють у різних секторах економіки. Це дослідження має на меті дослідити вплив пандемії COVID-19 на функціонування малих і середніх підприємств та зміну регіональної структури за показниками їх діяльності. Ми застосували дослідницьку методологію з критичним оглядом наявної літератури для даного сектору економіки. Для вирішення поставлених завдань нами використаний метод кластеризації k-means, який являє собою ітераційну процедуру пошуку групувань об’єктів у просторі ознак. В результаті проведених розрахунків регіони України були розподілені між чотирма кластерами. Нами надана характеристика кожного кластера. Дослідження показали, що у 2020році не відбулось істотних змін у кластерній структурі регіонів. Це призводить до висновку, що вплив пандемії однаково проявився у всіх регіонах. Нами також проаналізовані заходи уряду країни, , спрямовані на підтримку діяльності малих і середніх підприємств, зменшення втрат та ризиків припинення діяльності від обмежувальних заходів.

##submission.downloads##

Опубліковано

25.06.2021